Faber Bygg AS

Bekkefaret kirke
Asbest er brukt inne i vegger. Er nå tildekket/sanert, og klargjort for videre arbeider.

Norwegian Oilfield Supply Service AS

Sanering av asbestholdige pakninger om bord på HEEREMA H851 PANAMA

Kolnes Maskin AS

Sanering av utvendig tak, 1500kvm på Soma

Skadealliansen Stavanger AS

Miljøsanering av brannskadet bygg. Fjernet maling med miljøfarlige stoffer (PCB, bly mm)
Div. prøvetaking av asbest

Westcon Yard, Ølensvåg

Sanering av asbestholdig isolasjon på eksosrør på ferje. Innvendig i motor rom

Recover Nordic AS

Innvendig sanering av asbestholdige plater på bad

Byggmester Sagen AS

Sanering av asbestholdig belegg, Hetlandshallen

Ankerbygget, Stavanger

Sanering av rørisolasjon i tekniske rom.

Trio OilTec Services

Tørrisblåsing av gammel dreiebenk.

Østerhus Entreprenør

Veveriet, Ålgård. Sanering av diverse, herunder asbest. Totalt 120 tonn avfall.

Varme & Bad

Innlegg om asbest på årlig kickoff på Gardermoen for Varme & Bad kjeden.

Byggfornying AS

Ankerbygget. Sanering av asbestholdig fliselim

Karmsund Servicebase AS

Sanering av offshore moduler som er tatt ut av drift