Tjenester

Asbestsanering

Fjerning av asbest i hht Arbeidstilsynets rettningslinjer. Har godkjenning for både innvendig og utvendig sanering.

Tørrisblåsing

Sandblåsing

Mugg og sopp sanering

Mugg/sopp er ikke gunstig for innemiljøet. Har god kompetanse på prøvetaking og sanering av dette.

Sanering av bygg

Det er på gamle bygg brukt flere typer miljøfarlige stoffer. Disse må fjernes og deponeres lovlig før bygg kan rives.

Kartlegging/prøvetaking av bl.a. asbest

Det er ikke lett å finne asbest i gamle bygg. Dette stoffet er brukt flere plasser, og jeg har etter flere år i bransjen god kjenskap til hvor dette kan lokaliseres.